080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

❝ เราต้องการสร้างความมั่นคงขึ้นมา สร้างฐานะ ไม่มีก็อยากมี มีแล้วก็ต้องรักษาไว้ คิดว่ามีแล้วมันจะมั่นคงจะถาวร ถ้าเราคิดแบบนั้น เราจะไม่มีวันมั่นคง ไม่มีอิสรภาพ ❞

Read more

❝ เราต้องขันติ ต้องอดทน ต้องมีวิริยะ ต้องมีศรัทธา กับสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่…ร้อนนักก็มักอ้างว่า เย็นนักก็มักอ้างว่า แล้วมันจะไปไหน ❞

Read more

❝ แก้วน้ำใบหนึ่งเอาทรายเทลงไป ก็ไปอยู่ข้างล่าง เอาน้ำมันเทลงไป ก็ลอยไปอยู่ข้างบน เอาเกลือลงไป ก็ไปอยู่ตรงกลา
ทั้งหมดต่างคนต่างอยู่ ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกัน ❞

Read more

❝ แม้ทิศทางจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะช่วยคุณค้นหาหนทางได้ แต่ทิศทางก็ยังไม่ใช่หนทางอยู่ดี ❞

Read more

” เราไม่ได้เสียสละอะไรเลย เรามาทำในสิ่งที่เราควรทำ มันเป็นหน้าที่”

Read more

❝ การเฝ้าดู ต้องไม่แฝงด้วยความรู้สึกที่จะไปใฝ่หาอะไร และก็ต้องไม่มีอารมณ์ที่คิดว่า ไปผลักไสไล่ส่ง ไม่มีอารมณ์อยากได้ หรือไม่อยากได้ ❞

Read more