080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันมาฆบูชา

4 มีนาคม 2558

ต้อนรับปีใหม่

1 มกราคม 2558

สร้างศาลา/ขนทราย

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

ออกพรรษา

10 ตุลาคม 2557

งานปริวาสกรรม

22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554

ทอดผ้าป่าสามัคคี

18 กุมภาพันธ์ 2554

ปรับปรุงศาลา

28 – 9 ธันวาคม 2553

ธรรมะสอนใจ

โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย