080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

วันสงกรานต์

13 มีนาคม 2558

วันมาฆบูชา

4 มีนาคม 2558

ต้อนรับปีใหม่

1 มกราคม 2558

สร้างศาลา/ขนทราย

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

ออกพรรษา

10 ตุลาคม 2557

ทอดกฐิน

20 ตุลาคม 2556

เนชั่นสุดสัปดาห์

25 พฤษภาคม 2555

วันพ่อแห่งชาติ

3 – 5 ธันวาคม 2554

วันออกพรรษา

13 – 16 ตุลาคม 2554

งานปริวาสกรรม

22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2554

ทอดผ้าป่าสามัคคี

18 กุมภาพันธ์ 2554

ธรรมะสอนใจ

โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย