080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เมื่อเราได้ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้ว การเริ่มต้นปฏิบัติ เริ่มโดยใช้เสียงเพลงประกอบการนั่งสมาธิ
ในที่นี้ให้เราปฏิบัติตามเสียงที่พ่อครูบัญชา ได้บรรยายไว้ จากนั้นเมื่อเริ่มมีอาการหมุนวนเกิดขึ้น ให้เราใส่เจตนาลงไปร่วมกับอาการหมุนวนนั้น
ในขณะที่ปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ให้ปล่อยจิตว่างๆ

ถ้าเกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติ หรือต้องการโหลดเพลงสำหรับการปฏิบัติ
สามารถติดต่อมาได้ที่ plarnkhoi@hotmail.com

หรือ line ID: line_

File 29-6-58 16 14 11

การปฏิบัติในขณะที่จะออกจากสมาธิ

ถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้าน  ถ้ามีเงื่อนไขเวลาที่จำกัด  ถ้าเรามีความจำเป็นต้องหยุด  แต่ว่าจิตเรามันยังไม่ยอมหยุด  ถ้ามันเหวี่ยงแรงๆ  แล้วมันจะหยุดไม่ได้  ให้เราหายใจเข้าลึกๆ  ตามลมหายใจเข้าไป  กดลมหายใจไว้ก่อน เมื่อมันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ  ตามลมหายใจออกมา  ทำไปเรื่อยๆ 3-4 ครั้ง จนกว่าจะเบาดีแล้ว  จะสบายดีแล้ว   ต้องเลือกเวลาหยุดที่สบายที่สุด  ถ้ามันยังไม่ยอมหยุด  ให้ทำใหม่  หายใจเข้าลึกๆ  ตามลมหายใจเข้าไป  กดลมหายใจไว้ก่อน เมื่อมันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ  ตามลมหายใจออกมา  ทำไปเรื่อยๆ  เมื่อสบายดีแล้ว  ค่อยๆลุกออกจากสมาธิ