080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ศูนย์พลาญข่อยเปิดการฝึกปฏิบัติโปรแกรมพัฒนากายและจิต ทุกวัน

โดยในแต่ละวันจะแบ่งเป็น 6 รอบ ได้แก่

Print

ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ
จะมีการจัดเวียนเทียน ปฏิบัติธรรมและบิณฑบาตรรอบศาลาจิตตานุภาพทุกวันสำคัญ

7วัน แนวนอน newnew

สิ่งที่ต้องนำมา
สำหรับฆารวาส : เสื้อและกางเกงขายาว
(สีใดก็ได้ ที่สำคัญต้องเป็นเสื้อผ้าหลวมๆ ง่ายต่อการเคลื่อนไหว,กางเกงขายาวเอวยาง)
ของใช้ส่วนตัว และ ไฟฉาย
เฉพาะภิกษุสงฆ์ : ของใช้ส่วนตัว ไฟฉาย บาตร และ กลด

ท่านใดไม่สะดวกนำของใช้จำเป็นมา  สามารถมาซื้อได้ที่ร้านค้าภายในศูนย์พลาญข่อย