080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

Logo-01

ศูนย์พลาญข่อย

 77 หมู่2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

www.plarnkhoi.com
www.facebook.com/Plarnkhoi.Foundation
E-mail : plarnkhoi@hotmail.com

โทร : 080-5519598 (คุณแก้ว), 086-5309140 (คุณปุ๊ก)

สอบถามเรื่องมูลนิธิฯ , การรับบริจาค ,ติดต่อเรื่องการมาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะ, เยี่ยมชมศูนย์พลาญข่อย,
ซื้อหนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรม ได้ที่(เบอร์โทร+เบอร์ LINE) (+66) 80-551-9598 (คุณแก้ว)

หรือ ID Line : line_
หรือ ติดต่อผ่านทาง facebook ที่ fb คุณแก้ว