080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

ยุวชน คือ อนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชนเยาวชน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญปรับปรุงอาคาร สถานที่

read more

ศิลปะกับธรรมะ

วันนี้น้องเณรน้อย ชีน้อย เรียนรู้การใช้สีน้ำกันค่ะ
เด็กๆได้ทดลองเรียนรู้กันเอง ลงมือปฏิบัติเอง จึงทำให้เข้าใจการใช้สีน้ำได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ

read more

news small อาหารเด็ก สามเณรแม่ชี

ปุ่มการเตรียมตัว

ส่วนประกอบแผนที่ชีวิต

life map small

ปุ่มอ่านทั้งหมด_-09

เรื่องจิตวิญญาณ อย่าไปคิด คิดอย่างไร ก็ไม่รู้ ปฏิบัติอย่างเดียว เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าเพิ่งเชื่อตำรา เพราะภาษามันหยาบเกินไป พระองค์ทรงใช้ภาษามาบอกเราว่า

…ท่านจงมาดูเถิด ปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต เมื่อเราเข้าถึงธรรมแล้ว

เราจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ เพราะสิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้

-พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย-

อ่านต่อ
Hosting and Domain by jaideehosting.com
by chaiyohosting.com | SEO by seo.co.th |
Payment Gateway by chaiyopay.com |
เว็บสำเร็จรูป by chaiyoreadyweb.com | SMS by chaiyosms.com

websiteสามารถเปิดใช้งานได้ดี

กับ google chrome

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

ความสุขที่แท้จริงคือไม่มีทุกข์ ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ
ไม่ถูกพันธนาการอะไรเลย ไม่มีอะไรควบคุมชีวิตเราได้ นั่นคือความสุขที่แท้จริง