080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

ยุวชน คือ อนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชนเยาวชน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญปรับปรุงอาคาร สถานที่

read more

news small อาหารเด็ก สามเณรแม่ชี

ปุ่มการเตรียมตัว

ส่วนประกอบแผนที่ชีวิต

life map small

ปุ่มอ่านทั้งหมด_-09

นิพพานเป็นของกลาง เป็นสากล มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ แล้วทรงประทานบอกกล่าวให้พุทธศาสนิกชนได้ดำเนิน

ตามประสบการณ์ของพระองค์ โดยยกตัวอย่างหลากหลายอุบายวิธี เพื่อให้เหมาะกับจริตของแต่ละดวงจิตที่แตกต่างกัน

ลัทธินิกายต่างๆที่เกิดขึ้นจากจริตที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องปกติ

แก้วน้ำใบหนึ่งเอาทรายเทลงไป ก็ไปอยู่ข้างล่าง เอาน้ำมันเทลงไป ก็ลอยไปอยู่ข้างบน เอาเกลือลงไป ก็ไปอยู่ตรงกลา

ทั้งหมดต่างคนต่างอยู่ ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกัน

ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว (อยู่ในแก้วใบเดียวกัน)

หนึ่งเดียว คือ ทั้งหมด

ทั้งหมดไม่ต้องเหมือนกัน

-พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย-

Hosting and Domain by jaideehosting.com
by chaiyohosting.com | SEO by seo.co.th |
Payment Gateway by chaiyopay.com |
เว็บสำเร็จรูป by chaiyoreadyweb.com | SMS by chaiyosms.com

websiteสามารถเปิดใช้งานได้ดี

กับ google chrome

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

ความสุขที่แท้จริงคือไม่มีทุกข์ ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระ
ไม่ถูกพันธนาการอะไรเลย ไม่มีอะไรควบคุมชีวิตเราได้ นั่นคือความสุขที่แท้จริง