080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

22760

227 กิจกรรมขนทรายเพื่อสร้างศาลาปฎิบัติธรรม ณ ศูนย์พลาญข่อย

20260

202 โรงเรียนกรพิทักษ์จัดกิจกรรม KPT Learning by Life Fitness โดยการปฏิบัติ Shake & Dance|14พ.ค.59

s&d kpt

201รายการบันทึกไทย shake&dance ณ โรงเรียนกรพิทักษ์|12มิย60

270559-นพ.บัญชา

นพ.บัญชา บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา ตอนที่2|4-9เมษ59

หมอบัญชาcover_1

นพ.บัญชา บรรยาย ณ เชียงใหม่ตอนที่2|4เมษ58

หมอบัญชาcover_1

นพ.บัญชา บรรยาย ณ เชียงใหม่ตอนที่1|4เมษ58

fantasia-dance_cover

กิจกรรมทอดผ้าป่า และงาน FANCY ปี 2559|14เมษ58

cover nawamin

เปิดศูนย์พัฒนากายและจิตสาขานวมินทร์วันที่|16-17มค59

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเข้าพรรษา|30-31กค58

trsc newnew

TRSC Way|29พค58

38รายการเจาะใจ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล แชร์ปร

เจาะใจ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล|16ตค57

พุทธปัญญาภิรมย์ ช่องTNN726พค56 โดยพ่อครูบัญชา ต

พุทธปัญญาภิรมย์

Dmgครั้งที่4 25มิย56 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ต

Dmgครั้งที่4|25มิย56

Dmgครั้งที่3 3เมย56 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ต

Dmgครั้งที่3|3เมย56

DMGครั้งที่2 29มค56 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ตั

DMGครั้งที่2|29มค56

DMGครั้งที่1 13พย55 บรรยายธรรมโดยพ่อครูบัญชา ตั

DMGครั้งที่1|13พย55

ธรรมะสุขใจตอนที่2 27เมย56WBTV บรรยายธรรมโดยพ่อค

ธรรมะสุขใจตอนที่2|27เมย56

ธรรมะสุขใจตอนที่1 20เมย56WBTV บรรยายธรรมโดยพ่อค

ธรรมะสุขใจตอนที่1|20เมย56

งานเปิดตัวหนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรม19กย55

เปิดตัวหนังสือสามชั่วโมงบรรลุธรรม |19กย55

แบ่งปันรอยยิ้มมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศู

แบ่งปันรอยยิ้มมูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาส

รายการธรรมในใจ พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

รายการธรรมในใจ

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค บรรยาย

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค