080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

“ธรรมะคือหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะ”

ธรรมะคือหน้าที่ของพวกเรา คือ การเจริญมรรค หรือปฏิบัติ

“ทาน ศีล ภาวนา”

ดังนั้นศูนย์จิตใจถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนายกระดับจิตใจของคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจ
โดยเน้นการน้อมนำหลักพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

M-

บริเวณศูนย์จิตใจจะเป็นสวนป่าและลานพุทธธรรม มีศาลาจิตตานุภาพสำหรับให้ชาวบ้านและผู้ปฏิบัติมานั่งปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรม
ซึ่งก็จะมีชาวบ้าน เด็กๆ ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่สนใจเข้าไปสนทนาธรรมกับพ่อครู ปฏิบัติธรรมและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์อยู่เป็นประจำ
นอกจากนี้ บางครั้งก็ใช้เป็นที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย

กิจกรรมภายในศูนย์จิตใจจะเน้นการนั่งสมาธิเป็นหลัก พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม โดยบูรณาการ ดนตรีบำบัด พลังบำบัด จิตบำบัด กายภาพบำบัด
และการล้างพิษทางอารมณ์ เพื่อฟื้นฟูภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติให้ฟื้นขึ้น ปรับสมดุลของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น

4 โปรแกรมในการพัฒนาจิต

1. อิริยาบท 4
2. เตรียมพร้อมร่างกาย จิตใจ
3. สมาธิเหวี่ยง
4. นานาจิตตัง

โดยมีโปรแกรมหลัก คือ “อายตนะวิปัสสนากรรมฐาน” หรือ สมาธิเหวี่ยง (Mind Spinning Power)
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสงบจิตใจให้เข้าถึงธรรมะเท่านั้น แต่การนั่งสมาธินี้ ยังช่วยบรรเทารักษาอาการของโรคร้ายหลายโรค
ให้ทุเลาลงไปได้ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจ และความขยันหมั่นเพียรของผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงามให้แก่ เด็กๆ เยาวชน และผู้ปฏิบัติที่สนใจ โดย ปัจจุบัน มี 2 สถานที่ด้วยกันคือ

① ศูนย์พลาญข่อย
77 หมู่ 2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34350 ประเทศไทย
(+66)8-0551-9598 (คุณแก้ว)

② LIFE FITNESS CLUB
ชมรมชีวิตฟิตเนส
33/4 หมู่ 5 ซอย นวมินทร์ 85 นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
(+66)8-9829-9911 (คุณห่าน)