080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เศษเหล็กที่มันแปรรูป กลายเป็นมีดเป็นดาบที่มีประโยชน์นั้น มันต้องผ่านความร้อนจัดๆจนแปรรูป

มันเปลี่ยนรูปมันจากของแข็งกลายเป็นของเหลว

จิตวิญญาณเราก็เหมือนกัน

เราจะไม่มีวันกลายเป็นเหล็กกล้า จิตวิญญาณเราก็ต้องผ่านการทดลอง ทดสอบ พระพุทธเจ้าถึงให้เครื่องมือเรามา

เราต้องขันติ ต้องอดทน ต้องมีวิริยะ ต้องมีศรัทธา กับสิ่งที่เราทำ

ไม่ใช่…ร้อนนักก็มักอ้างว่า เย็นนักก็มักอ้างว่า แล้วมันจะไปไหน

ใจมนุษย์ก็เหมือนกัน ฝึกให้มันเย็นก็เย็นใจ ฝึกให้มันร้อนก็ร้อนใจ แต่เย็นใจ ร้อนใจก็ยังไม่มั่นคงนะ ต้องฝึกให้มันตั้งมั่น

– พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย –