080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

① 

คลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

② 

เลือดลมหมุนเวียนดีขึ้น จิตใจผ่องใส ใจเย็นลง

สุขภาพกายใจแข็งแรงขึ้น

ภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติฟื้นขึ้น

น้ำหนักตัวลดลง ระบบขับถ่ายดีขึ้น นอนหลับง่ายขึ้น

เกิดปัญญาทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น

สามารถเข้าใจสาเหตุในอดีตที่ให้ผลในปัจจุบันและต่อเนื่องไปถึงอนาคต
จึงสามารถกำหนดวิถีทางชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

มีจิตใจมั่นคง ไม่ถูกสภาพแวดล้อมภายนอกดึงดูดให้จิตใจเอนเอียงไปตามสิ่งเร้าต่างๆ

สามารถดำรงชีวิตได้อย่างตั้งมั่นในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้ง สับสน

ฯลฯ