080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
คอร์สอบรมโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข (s&d)

คอร์สอบรมโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข (s&d)

ช่วงปลายปีนี้ ทางศูนย์พลาญข่อยได้มีโอกาสต้อนรับคณะใหญ่ 2 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2561 ได้จัดคอร์สอบรมโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข (s&d) คณะบุคลากรจากบริษัท TRSC International LASIK Center จำนวน 103 คน ณ ศูนย์พลาญข่อย...
ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย

ยุวชน คือ อนาคตของชาติ สร้างชาติ สร้างยุวชนเยาวชน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญปรับปรุงอาคาร สถานที่ และ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย ร่วมบุญได้ที่ : ชื่อบัญชี นส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ นส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์...
ศิลปะกับธรรมะ

ศิลปะกับธรรมะ

วันนี้น้องเณรน้อย ชีน้อย เรียนรู้การใช้สีน้ำกันค่ะ เด็กๆได้ทดลองเรียนรู้กันเอง ลงมือปฏิบัติเอง จึงทำให้เข้าใจการใช้สีน้ำได้เองอย่างเป็นธรรมชาติ การเรียนการสอนที่นี่ไม่ได้สอนเป็นขั้นเป็นตอน ศิลปะไม่มีการตีกรอบ หรือการบังคับ ไม่ใช่ไม้บรรทัดเป้ะๆ ไม่ใช่ต้องเหมือนกันทุกคน...