080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ภาพบรรยากาศวันที่16 มกราคม 2559ซึ่งเป็นวันไหว้ครู ที่ ศูนย์พัฒนากายและจิต (Body & Mind Fitness Club) @ นวมินทร์85
วันนี้ทุกคนร่วมใจมากราบท่านพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตากับพ่อครูของพวกเรา ที่ให้ความเมตตากับเราเสมอมา
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชยได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำศูนย์พัฒนากายและจิตแห่งใหม่
และภาพบรรยากาศวันที่17 มกราคม 2559 พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชยได้บรรยายเรื่อง โปรแกรมพัฒนากายและจิต

DSC06509

DSC06681

DSC06647

DSC06665

DSC06663

DSC06649

DSC06647

91027

DSC06608

DSC06599

IMG_7877

IMG_7800

DSC07075

DSC06684

DSC06687

DSC06690

DSC06761

DSC06765

DSC06789

DSC06800

DSC06806

DSC06953

DSC06971

DSC07019

DSC07034

DSC06524

DSC06830

DSC06832

DSC07146

DSC07152

IMG_7915

IMG_7912

DSC07233

DSC06857

DSC07167

DSC06852

DSC06937

IMG_7984

 clickดูภาพทั้งหมด16-17-17