080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

12859

128 ตอบคำถามคอร์สนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4-6ตอนที่2|22-24มิย59

dw1

12759

127 ตอบคำถามคอร์สนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4-6ตอนที่1|22-24มิย59

 dw1

12659

126 ตอบคำถามคอร์สนักเรียนชั้นประถมปีที่5-6|29มิย-1กค59

dw1

12559

125 พระสิวลี|19มิย59

dw1

12459

124 อสัญญีธรรม|12มิย59

dw1

12359

123 ตอบคำถามคอร์นักเรียนมัธยมตอนที่2|10มิย59

dw1

12259

122 ตอบคำถามคอร์นักเรียนมัธยมตอนที่1|10มิย59

dw1

12159

121 พระราหุล|5มิย59

dw1

12059

120 ให้โอวาทเนื่องในวันวันไหว้ครู|2มิย59

dw1

11959

119 โลกียธรรม|29พค59

dw1

11859

118 โลกุตรธรรม|20พค59

dw1

11759

117 บรรพชาสามเณรและบวชแม่ชีน้อย|19พค59

dw1

11659

116 อบรมกรมสรรพสามิตภาค1

ตอนที่6|11-13พค59

dw1

11559

115 อบรมกรมสรรพสามิตภาค1

ตอนที่5|11-13พค59

dw1

11459

114 อบรมกรมสรรพสามิตภาค1

ตอนที่4|11-13พค59

dw1

11359

113 อบรมกรมสรรพสามิตภาค1

ตอนที่3|11-13พค59

dw1

11259

112 อบรมกรมสรรพสามิตภาค1

ตอนที่2|11-13พค59

dw1

11159

111 อบรมกรมสรรพสามิตภาค1

ตอนที่1|11-13พค59

dw1

11059

110 ธรรมะคือธรรมชาติ

|24เมย59

dw1

49-5-59(8)

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่10)

|4 -9 เมษ.59

49-5-59(8)

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่9)

|4 -9 เมษ.59

49-5-59(8)

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่8)

|4 -9 เมษ.59

cover300559vdo

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่7)

 |4 -9 เมษ.59

280559-vdo

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่6)

 |4 -9 เมษ.59

cover300559vdo

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่5)

 |4 -9 เมษ.59

dw1

280559-vdo

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่4)

 |4 -9 เมษ.59

dw1

270559

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่3)

 |4 -9 เมษ.59

dw1

270559

บรรยาย ณ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา(ตอนที่2)

 |4 -9 เมษ.59

dw1

lanna01_1

กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวิตมีสุข

ตอนที่2 |4เม.ษ.59

dw1

lanna01_1

กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวิตมีสุข

ตอนที่1 |4เม.ษ.59

dw1

109สังคมที่โหดร้าย20มีค59

109 สังคมที่โหดร้าย

|20มีค59

dw1

108vdo

108 บรรยายธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

|21กพ59

dw1

107-อุบายวิธีที่แตกต่างกัน14กพ59

107 อุบายวิธีที่แตกต่างกัน

|14กพ59

dw1

106คุณธรรมจริยธรรม24มค59

106 คุณธรรมจริยธรรม

|24มค59

dw1

105แผนที่ชีวิต24มค59

105 แผนที่ชีวิต

|24มค59

dw1