080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทางพุทธศาสนาสอนว่า อยากได้ผลต้องสร้างเหตุ
บางศาสนาสอนว่าสร้างเหตุยังไม่พอ ยังจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปรานจึงจะได้ผล
บางศาสนาสอนว่าไม่ต้องสร้างเหตุก็ได้ ขอให้สิ่งศักดิ์โปรดปรานอย่างเดียวก็พอ
ทางพุทธเราบอกว่า ไม่ต้องเถียงในระดับปรัชญาก็ได้ เอาของรอบตัวที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์
เช่น ต้องการน้ำร้อน พุทธศาสนาสอนว่าจุดไฟ ตั้งกา น้ำเย็นก็จะกลายเป็นน้ำร้อน โดยไม่ต้องอ้อนวอนใคร
แต่ถ้าไม่ตั้งกาไว้เลย…อ้อนวอนเท่าไรมันก็ไม่ร้อน

– พระอาจารย์ชยสาโร –