080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ยังมีศิษย์เซนบวชใหม่รูปหนึ่ง ต้องการศึกษาปรัชญาเซนให้ลึกซึ้งถึงแก่น จึงได้ไปกราบอาจารย์เซนเจ้าโจว พลางกล่าวว่า
“กระผมเพิ่งเข้ามาสู่เส้นทางเซน จึงอยากของร้องให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะการศึกษาธรรมให้เป็นพิเศษ ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถบรรลุธรรมได้”
อาจารย์เซนเจ้าโจว กลับถามว่า
“เจ้ารับประทานอาหารเช้าแล้วหรือยัง?”
ศิษย์เซนงุนงงเล็กน้อยที่อาจารย์ตอบไม่ตรงคำถาม แต่ก็ตอบกลับไปว่า
“รับประทานแล้ว ขอบคุณครับท่านอาจารย์”
มิคาดอาจารย์เซนยังกล่าวต่อไปว่า
“ถ้าเช่นนั้นจงนำจานชามที่เจ้าใช้ใส่อาหารไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย”
“ล้างสะอาดแล้วครับ” ศิษย์เซนตอบอย่างอดทน
“งั้นก็จงไปถูพื้นให้สะอาด” อาจารย์เซนยังสั่งต่อไป
ถึงตอนนี้ ศิษย์เซนหมดความอดทน จึงเอ่ยถามอาจารย์เซนอย่างประชดประชันด้วยความไม่พอใจว่า
“นอกจากล้างจานชามทำความสะอาดพื้นแล้ว ท่านอาจารย์ไม่มีหลักธรรมอื่นใดจะสอนกระผมแล้วหรือ?”
คราวนี้ อาจารย์เซนจึงกล่าวตอบศิษย์ผู้นี้ไปว่า
“หากมิใช่ล้างชามถูพื้นแล้ว เราก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าจะสามารถบรรลุธรรมได้จากวิธีอื่นใดได้อีก? “