080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

การสร้างคุณงามความดีนั้น ก็ลำบากหน่อยหนึ่ง เพราะว่าคนเรามีกิเลส ไม่อยากจะทำ
ไม่อยากจะยุ่งยาก ไม่อยากจะอดทน อยากจะปล่อยไปตามอารมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่
เหมือนน้ำนั่นแหละ มันก็ไหลไปตามเรื่องของมัน ถ้าปล่อยให้ไหลไปตามน้ำก็สบาย
แต่ว่านั่นไม่ใช่ลักษณะการปฏิบัติ ลักษณะการปฏิบัตินั้นต้องฝืน ฝืนกิเลส ฝืนใจตนเอง

หลวงพ่อชา