080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ทางสายกลางของเรา เราต้องมีสติปัญญารู้ว่าแค่ไหนพอดีสำหรับเรา ถ้าเราไม่มีสติ ไม่มีปัญญา
เราจะแยกไม่ได้ กิเลสจะดึงให้เราไปสุดโต่ง กิเลสตัวขี้เกียจจะอ้างเหตุผลว่า ไม่มีใครเห็นหรอก
ไม่ต้องทำ ไปนอนเถอะ แต่พอวันไหนกิเลสตัวขยัน อยากสร้างบารมีเยอะๆ บอกทำเลยเยอะๆ
ไม่เหนื่อยหรอก จะได้บุญเยอะๆ นี่เพราะจิตเราไม่เป็นกลาง ถ้าจิตเราเป็นกลาง เราก็ทำแค่พอดีของเรา
ถ้าเราเป็นกลางได้ เราก็ไม่ทะเลาะกับใคร

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย