080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

รบความโลภ รบความโกรธ รบความหลง นี่แหละคือข้าศึกการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา ทางแห่งพระพุทธเจ้านั้นรบด้วยธรรมะ
รบด้วยความอดทน ด้วยความต่อต้านซึ่งอารมณ์สารพัดอย่าง ธรรมะกับโลกมันเกี่ยวข้องกัน มีธรรมก็มีโลก มีโลกก็มีธรรม
มีกิเลสก็มีผู้สะสางกิเลส คือรบกับกิเลสทั้งหลาย นี่เรียกว่า…รบภายใน รบภายนอกนั้นต้องจับลูกระเบิด จับปืนมาขว้างกัน
มายิงกัน เอาชนะเอาแพ้กัน เอาชนะคนอื่นก็เป็นทางโลก ทางธรรมะไม่ต้องรบกับใคร
เอาชนะใจของตัวเอง อดทนต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่าง

หลวงพ่อชา