080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เรามีหน้าที่ขัดเกลาจิตให้ผ่องใส ไม่ต้องพิจารณาว่ามันเปื้อนเพราะอะไร ไม่ต้องไปวิจัย เราเอาออกอย่างเดียว เราเห็นก็ไม่ต้องพิจารณาด้วยว่ามันจริง มันไม่จริง เหวี่ยงทิ้ง เดี๋ยวมันก็สะอาด มันก็จะเกิดปัญญาอย่างยิ่งว่า …ความสะอาดมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยม… แต่อย่าไปหลงอย่าไปติดความสะอาดนั้น บางทีความสะอาดนั้นมันเป็นแค่สะอาดกว่าเก่าเท่านั้น แต่ยังไม่ใช่ของจริง

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย