080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เราเจริญมรรค เมื่อจิตมันอิสระแล้ว เราเข้าไปสู่กระแสมรรคแล้ว จิตเค้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ จิตปัจจุบันเรามีหน้าที่ปลดปล่อยให้จิตเดิมแสดงตัว นั่นแหละคืออาจารย์เราแสดงตัว เค้าจะมาสอนให้จิตปัจจุบันของเราฉลาดขึ้น แล้วพฤติกรรมของเราข้างนอกจะกลายเป็นมรรคโดยที่เราไม่ต้องรู้ตัวหนังสือด้วย

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย