080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

จงอย่ารู้สึกว่าท่านถูกต้อง อย่าติดเบ็ดความคิดเช่นนั้น และจงอย่าคิดว่าผู้อื่นผิด เพราะความคิดทั้งสองอย่างนั้นมาด้วยกัน หากท่านรู้สึกว่าตนถูก ท่านก็จะกล่าวโทษผู้อื่นตลอดเวลา และคิดว่าผู้อื่นผิด จงอย่ากล่าวโทษใคร อย่ายกย่องตัวเอง มิฉะนั้นท่านจะพลาด ยอมรับผู้คนอย่างที่เขาเป็น หากพวกเขาผิด พวกเขาก็ทุกข์ทรมาน หากพวกเขาถูก พวกเขาก็ปลาบปลื้มยินดี การกล่าวโทษทำให้ท่านมีอัตตา นั่นเป็นเหตุผลว่า…ทำไมผู้คนจึงกล่าวถึงความผิดของผู้อื่น เพราะนั่นทำให้พวกเขารู้สึกว่า ตนถูกต้อง นั่นทำให้อัตตาตัวตนมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนกล่าวถึงบาปและความผิดร้ายแรงของผู้อื่น ขยายความจนเกินจริง และมีความสุขกับมัน เพราะทำให้รู้สึกว่า ” ฉันเป็นคนดี ” แต่ความรู้สึกนี้จะกลายเป็น ” สิ่งขวางกั้น ” จงมีความเมตตาอาทร เชาว์ปัญญา และความรัก จงมองอย่างไม่ตัดสิน คงความธรรมดาสามัญไว้

 

โอโช OSHO