080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

หลงทีละน้อย ไม่ค่อยรู้สึก การหลงทางในวิถีชีวิตนั้น ไม่ใช่จะหลงเหมือนกับว่าควรเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา มันไม่ชัดเจนอย่างนั้น แต่มันจะเป็นการเขวออกจากทางที่ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อย โดยเราไม่รู้สึกตัวว่าหลง เพราะไม่มีเครื่องวัดที่ละเอียดพอ ผิดไปวันละหนึ่งองศา หกเดือนเป็น180องศาแล้ว ทิศเหนือกลายเป็นทิศใต้เรียบร้อย

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย