080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุ ดับที่ตัณหา เมื่อเรารู้เท่าทันกิเลส มันก็ไม่พัฒนาเป็นตัณหา อุปาทานก็ไม่เกิด ทุกวันนี้เราดับปลายเหตุกัน ปวดหัวก็กินยาแก้ปวด พอฤทธิ์ยาหมดก็ปวดอีก ดับปลายเหตุคือเอาสมาธิไปกดไว้ เราต้องปฏิบัติจนให้จิตมันเกิดปัญญา ขณะเดียวกันเราก็เอาน้ำมันออกจากรถ คันที่ชื่อว่า “กิเลส” สูบออกทุกวันทุกวันเมื่อน้ำมันหมด รถที่ชื่อว่า “ กิเลส” ก็วิ่งไม่ได้ กิเลสมันหมดไปไหม? ไม่…กิเลสยังอยู่ แต่มันไม่มีพลังจะพัฒนาไปสู่ตัณหา อุปาทานก็ไม่เกิด ทุกข์ก็ไม่เกิด

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย