080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ช่วงสมาธิเหวี่ยง เราเข้าไปในฐานจิต เข้าไปจิตในจิต ให้อารมณ์เหล่านั้นแสดงออกมา แล้วเราเรียนรู้กับมัน แต่รู้อย่างเท่าทัน…รู้อย่างมีสติ… อยู่ในกรอบของความพอดี เราควบคุมอารมณ์นั้นได้ มีสติอย่างยิ่ง ไม่ใช่ไปหลงมัน เราฝึกให้รู้เท่าทันอารมณ์ในจิตนั้นๆ เรียนรู้แล้ววาง ไม่ใช่ไปหลงไปเป็นตามอารมณ์นั้น

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย