080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

นี่แหละคือเราหาเรื่องอยากจะไปรู้เรื่อย ร้อนก็อยากจะรู้ว่าร้อนเพราะอะไร เย็นก็อยากจะรู้ว่าเย็นเพราะอะไร กิเลสเรามันไม่ยอมอยู่แค่นั้น มักพูดว่า ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เกิดปัญญาไง มันไม่ใช่ปัญญา ถ้าเราคิดพิจารณา มันเกิดวิปัสสนึก จินตนาการเอา ปัญญาคือมันร้อนเราก็รู้ว่ามันร้อน มันเย็นเราก็รู้ว่ามันเย็น อันนี้แหละ… ปัญญาอย่างยิ่ง ถ้าเราคิดเพิ่มเติม อันนี้เป็นแค่ความรู้ เราติดเรื่องความรู้ อยากรู้ว่าเพราะอะไร นี่ไม่ใช่ปัญญา ปัญญาที่แท้จริงแล้ว ไม่อยากรู้อะไรเลย มันไม่มีอะไรต้องรู้ เพราะทุกอย่างเป็น …อนิจจัง…ทุกขัง…อนัตตา…

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย