080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เราเอาชีวิตไปทุกข์เพื่อสร้างอนาคตแล้วก็ทุกข์ๆๆๆๆ เพราะอยากสำเร็จพอสำเร็จปุ๊บก็สุขวันหนึ่งไปเลี้ยงฉลองกันที่นี้ทุกข์อีกเหมือนเราสร้างตึกขึ้นมา 10ชั้น เหนื่อยๆลงไปนอนข้างๆมี 100 ชั้น นอนไม่ได้ละเดียวสู้มันไม่ได้ เดี๋ยวมันจะดูถูกเรา บางทีเขาไม่ได้คิดอะไร เราคิดเอาเอง ก็สร้างๆๆๆขึ้นไป 99 ชั้น หมดแรงหมดเลย กำลังจะขาดใจตายก็ตายไม่ลงเสียดายอีกแค่ชั้นเดียวแต่มันหมดแรงจริงๆ เรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเราโดยไม่รู้ว่าสร้างไปทำไม แล้ววันที่เสียชีวิตจากไปเนี่ยอย่าว่าแต่ชั้นหนึ่งก็เอาไปไม่ได้นะ สลึงหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ นี่เขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเขาเรียกว่าสมมุติ แต่ที่ว่าอริยะทรัพย์คือทรัพย์ภายในเนี่ยอุณหภูมิกี่ 1000 องศาก็เผาไม่ได้ข้ามภพข้ามชาติ ที่นี่วิทยาศาสตร์เราเนื่องจากวิจัยแต่เรื่องรูปธรรม อะไรที่พูดที่ว่าฉันจับต้องไม่ได้เนี่ยปฏิเสธหมด นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ!!!

พ่อครู บัญชา ตั้งวงษ์ไชย