080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

“คิดในสิ่งที่เป็นอกุศล คนอื่นอาจจะไม่รู้…แต่จิตรู้
พูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง อาจจะหลอกคนอื่นได้
แต่หลอกจิตไม่ได้ ทำในสิ่งไม่ควรทำ อาจจะไม่มีใครเห็น…แต่จิตเห็น
ไม่มีความลับในโลกนี้ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”
– พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย –