080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ที่นี่พ่อครูพยายามเตือนสติ เห็นโน่นเห็นนี่ แล้วก็ไปหลงมัน ไม่ต้องห่วงหรอก เราเป็นมาหมดแล้ว เรายิ่งใหญ่มาหลายชาติแล้ว มันถึงได้มาเกิดอีกไง ยังจะไปติดมันอีก ยังอยากจะเกิดอีกเหรอ อ้างเอาตัวนั้นมาใช้ เพื่อโน่นนี่ มันเป็นอามิสหมด เราปฏิบัติเพื่อที่เราจะไม่เป็นอะไรเลย นั้นแหละคือทางพ้นทุกข์

พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย