080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ร่วมสนับสนุนค่าจัดทำหนังสือ ซีดี ธรรมะ

1. ร่วมจัดพิมพ์หนังสือเกษตรเพื่อชีวิต     ราคาเล่มละ 10 บาท

2. ร่วมจัดพิมพ์หนังสือมรรค     ราคาเล่มละ 15 บาท

3. ร่วมจัดพิมพ์หนังสือคติธรรม     ราคาเล่มละ 5 บาท

4. ร่วมจัดพิมพ์แผ่นซีดีธรรมะ     
ร่วมบริจาคตามศรัทธา

 

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ หรือ ซีดี สามารถโอนปัจจัยมาได้ตามเลขที่บัญชี

ชื่อบัญชี นส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ นส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ เพื่อศูนย์พลาญข่อย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก เลขที่บัญชี 896-209468-0

ท่านใดต้องการติดต่อขอรับหนังสือ หรือ ซีดี สามารถอีเมลมาแจ้งได้ที่ plarnkhoi@hotmail.com

หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์โทร+เบอร์ LINE : (+66) 80-551-9598 (คุณแก้ว)