080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

พัฒนากายและจิต-19

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติ อาหาร ที่พัก สื่อธรรมะ
ชื่อบัญชี น.ส.คีย์ ตั้งวงษ์ไชย และ/หรือ น.ส.แก้วทิพย์ รัตนไวโรจน์ เพื่อศูนย์พลาญข่อย
เลขที่บัญชี 896-209468-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก สอบถามรายละเอียดได้ที่ 080-5519598

พัฒนาจิตnew

การให้ธรรม__