080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วีดีโอปฐมนิเทศสำหรับผู้ที่จะเริ่มปฏิบัติใหม่ (รอวีดีโอวรรณสิงห์)

เริ่มปฏิบัติ ›››

เมื่อเราได้ทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติอายตนะวิปัสสนากัมมัฏฐานแล้ว การเริ่มต้นปฏิบัติ เริ่มโดยใช้เสียงเพลงประกอบการนั่งสมาธิ ในที่นี้ให้เราปฏิบัติตามเสียงที่พ่อครูบัญชา ได้บรรยายไว้ จากนั้นเมื่อเริ่มมีอาการหมุนวนเกิดขึ้น ให้เราใส่เจตนาลงไปร่วมกับอาการหมุนวนนั้น ในขณะที่ปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ให้ปล่อยจิตว่างๆ

โปรแกรมที่ 1

เตรียมพร้อมร่างกาย จิตใจ

โปรแกรมที่ 2

อิริยาบท 4

โปรแกรมที่ 3

สมาธิเหวี่ยง

โปรแกรมที่ 4

นานาจิตตัง

!!! การปฏิบัติในขณะที่จะออกจากสมาธิ !!!

ถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ถ้ามีเงื่อนไขเวลาที่จำกัด ถ้าเรามีความจำเป็นต้องหยุด แต่ว่าจิตเรามันยังไม่ยอมหยุด ถ้ามันเหวี่ยงแรงๆ แล้วมันจะหยุดไม่ได้ ให้เราหายใจเข้าลึกๆ ตามลมหายใจเข้าไป กดลมหายใจไว้ก่อน เมื่อมันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ ตามลมหายใจออกมา ทำไปเรื่อยๆ 3-4 ครั้ง จนกว่าจะเบาดีแล้ว จะสบายดีแล้ว ต้องเลือกเวลาหยุดที่สบายที่สุด ถ้ามันยังไม่ยอมหยุด ให้ทำใหม่ หายใจเข้าลึกๆ ตามลมหายใจเข้าไป กดลมหายใจไว้ก่อน เมื่อมันจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ ตามลมหายใจออกมา ทำไปเรื่อยๆ เมื่อสบายดีแล้ว ค่อยๆลุกออกจากสมาธิ

ถ้าเกิดข้อสงสัยหลังการปฏิบัติ สามารถถามมาที่ครูบาอาจารย์หรือพี่เลี้ยงได้ที่ plarnkhoi@hotmail.com หรือ 089-997-6332 , 082-876-7129