080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ

ร่วมปลงผม ถือศีล บวชพระภิกษุ -​ สามเณร -​ คุณแม่ชี -​ พราหมณ์ รวม 239 ท่าน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559

และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตากราบขอขมาพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย เนื่องในวันพ่อ