080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ชมรมชีวิตฟิตเนส วัดม่อนฤาษี

ชมรมชีวิตฟิตเนส วัดม่อนฤาษี – ชมรมสารธรรมล้านนา – ศูนย์พลาญข่อย
ร่วมจัดอบรมโปรแกรม กายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข
เพื่อพัฒนากาย จิตและอารมณ์ ให้แข็งแรงสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างไม่ทุกข์
ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2559 ณ วัดม่อนฤาษี อ.เมือง จ.เชียงใหม่