080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

บิณฑบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

ในพรรษานี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่มีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป สามเณร จำนวน 15 รูป และคุณแม่ชี จำนวน 59 ท่าน ได้มาจำพรรษา เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นการน้อมนำแก่นแห่งศาสนาไปใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตต่อไปในเบื้องหน้าได้อย่างไม่หลงทาง

พวกเราชาวพลาญข่อย ขออนุโมทนาบุญที่ได้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

19-20 กรกฎาคม 2559