080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี 28 ตุลาคม 2558

ทำบุญตักบาตร และ ทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานีค่ะ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลด้วยกันค่ะ