080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

บรรยายธรรม  ณ อาคาร CP สีลม หัวข้อ”สามชั่วโมงบรรลุธรรม” 8 กุมภาพันธ์ 2556