080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

งานบรรพชาในวันวิสาขบูชา 8 พค 2552

กิจกรรมงานบรรพชาภิกษุ 5 รูป สามเณร 4 รูป แม่ชี 8 รูป และชีพรามณ์ 1 รูป (ญาติธรรมในศูนย์พลาญข่อย) เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 8 พค เวลา 09.00 น.  ณ วัดกลาง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี