080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

อบรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และ โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น
โดยมี เด็กนักเรียนที่เป็น ฆราวาส เณรน้อย และแม่ชีน้อย จำนวน 623 คน
ระหว่างวันที่ 18 -​ 19 พค 60 และ 24 -​ 26 พค 60 @ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี