080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

บริษัท TRSC International LASIK Center ได้เรียนเชิญให้พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย มาบรรยายเรื่อง “กาย Fit จิต Firm อารมณ์ D ชีวีมีสุข…เพื่อความสุขในการทำงานของคนเมือง” ให้แก่พนักงาน ในวันจันทร์ที่ 27 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

17457318_1396201720443421_7977592512152852021_n

17522737_1396201760443417_1974341476950374666_n

17498820_1396201767110083_1241354143696253726_n

17498413_1396201717110088_2644902638728696178_n