080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โครงการอบรมพัฒนาจิตให้แก่บุคลากรในศาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พลาญข่อย

15977175_10206047196657779_7943488648218485949_n

15977249_10206047196337771_1187655124370702443_n

15977569_10206047196697780_397758628775780798_n

16113962_10206047206898035_2290394069953273810_n

16114961_10206047206498025_6573408367669294488_n

16143099_10206047206658029_4849114222966118133_n