080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และ ใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2017 ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี