080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โครงการอบรมพัฒนาจิตให้แก่บุคลากรในศาลจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดศรีสะเกษ

127426

127427

127428

127429

127430