080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

บวชถวายเป็นพระราชกุศล

ศูนย์พลาญข่อย โดย พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ได้จัดพิธีบวชพระ 1 รูป , สามเณร 1 รูป, คุณแม่ชี และชีพราหมณ์ 16 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

95811

95813

95816

95817

95819

95822

95823