080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2559 ศูนย์พลาญข่อย ขอเชิญญาติธรรมร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมกิจกรรมขนทราย
เพื่อถมพื้นศาลาปฏิบัติธรรมจิตตานุถาพ / ร่วมทอดกฐินสามัคคี

เดินทางโดยเครื่องบิน โดยเครื่องบินออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันที่ 15 ตค. 59 เวลา 7.40 น
และเดินทางกลับเครื่องบินออกจากสนามบินอุบลราชธานี วันที่ 17 ตค . 59 เวลา 19.25 น
ค่าใช้จ่ายขณะนี้ไป -กลับ รวม 1900 บาท ทั้งนี้ราคาค่าเครื่องบินเป็นไปตามราคาจริงตามเวลาที่จอง
สนใจติดต่อญาติธรรมชื่อคุณหน่อย โทร 089 – 814-0556

ขนทราย16web

ทอดกฐินweb