080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ขอขอบคุณ พระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ และ พระฉัตรชัย อภิวิชฺโช พร้อมคณะที่ได้เดินทางมามอบข้าวสารจำนวน 50 กระสอบ
นมกล่อง ไมโล โอวัลติน น้ำตาล ฯลฯ พร้อมจัดสร้างห้องน้ำ จำนวน 12 ห้อง มอบให้แก่ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี
ห้องน้ำที่ได้สร้างให้งดงามมากค่ะ ใครๆที่ได้ใช้บริการห้องน้ำต่างให้คำชมเชยกันอย่างมากเลย
ห้องน้ำถือเป็นสถานที่ปลดทุกข์ ผู้ใช้ก็เกิดความสุขที่ได้ใช้ห้องน้ำสวยๆ
ผู้ให้ก็เกิดความสุขที่ได้ให้ สุขทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ อนุโมทนาค่ะ

53874

53873

53872

53871

53870

53869

53867

53866