080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

โครงการพลังงานทดแทน “ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์”
วันนี้ได้มีทีมงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มาให้ความรู้ และจัดหาอุปกรณ์
ในการจัดทำถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ มามอบให้กับชุมชนพลาญข่อยแห่งนี้ เพื่อสร้างก๊าซหุงต้มขึ้นมาใช้เอง
ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนทางพลังงานทางหนึ่ง
ขออนุโมทนากับทีมงานทุกคนค่ะ

41388