080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ช่วงวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2559 เนื่องในโอกาสวันพระใหญ่อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทางคณะญาติธรรม ชื่อ น้าหน่อย
ได้มีการจัดรถตู้เพื่อเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และทำบุญตักบาตร ณ ศูนย์พลาญข่อย จังหวัดอุบลราชธานี

โดยรถตู้จอดที่ปั้มนำ้มัน ปตท. ข้างช่อง 5 สนามเป้า กทม. รถออกเดินทางเย็นวันที่ 15 กค. 59. เวลา 19.00 น.
และเดินทางกลับ กทม. รถออกจากศูนย์ฯพลาญข่อยวันที่ 20 กค. 59 เวลา 17.00. น. ถึง กทม. เช้าวันที่ 21 กค. ประมาณตีห้า

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ รวมท่านละ 1500 บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ญาติธรรมชื่อน้าหน่อย. โทร 089-814-0556