080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

คุณวนิดา ชันซื่อ นำทีมกลุ่มผู้บริหาร TRSC จำนวน 20 ท่าน เข้าร่วม

โปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2559

ณ ศูนย์พลาญข่อย จ.อุบลราชธานี

1310659news001

1310659news002

1310659news003

1310659news004

1310659news005

1310659news006

1310659news007

1310659news008

1310659news009

1310659news010

1310659news011

1310659news012

1310659news013

1310659news014

1310659news015

กิจกรรม ฅน TRSC

คุณวนิดา ชันซื่อ และกลุ่มผู้บริหาร TRSC เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร ขนม ไอศครีม แด่พระภิกษุสงฆ์ คุณแม่ชี ญาติธรรม และเด็กนักเรียน สดชื่น เย็นใจ อิ่มท้อง อื่มบุญทุกท่าน ทุกคน ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ

1510659news001

1510659news009

1510659news007

1510659news008

 

 

1510659news0001

1510659news003

1510659news004

1510659news005

1510659news002

1510659news006