080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ร่วมใส่บาตรเนื่องในวันสงกรานต์ค่ะ ทุกคนเบิกบานแจ่มใสกันหมดเลย ทั้งพระภิกษุ สามเณร คุณแม่ชี และ ชีน้อยๆๆทั้งหลาย
รวมถึงสมาชิกทุกท่านเลยค่ะ @ศูนย์พลาญข่อย 13 เมษายน 2559

songkran (1)

songkran (2)

songkran (3)

songkran (4)

songkran (5)

songkran (6)

songkran (7)

songkran (8)

songkran (9)

songkran (10)

songkran (11)

songkran (12)

songkran (13)

songkran (14)

songkran (15)

songkran (16)

songkran (17)

songkran (18)

songkran (19)